Pozytywnie o Kryzysie. Od Kryzysu do Głębi.™

Projekt „Pozytywnie o Kryzysie” został stworzony z myślą o tym, byśmy:

  • Przestali bać się mówić głośno o tym, czego doświadczamy – chcę odczarowywać słowo „kryzys”
    byśmy mogli spojrzeć na niego nowym, świeżym i być może nieco bardziej przyjaznym okiem
  • Zaczęli bardziej świadomie korzystać ze wsparcia innych i pogłębiali swoją świadomość na temat tego,
    co się z nami dzieje i mieli większe zrozumienie, dlaczego to się dziej
  • Nauczyli się jak dbać o siebie w sytuacjach kryzysowych i jak samemu sobie pomagać
  • Wychodzili z trudnych doświadczeń wzmocnieni i wzbogaceni a nie osłabieni

Jeśli sam doświadczasz kryzysów, jeśli ktoś z twoich bliskich ich doświadcza lub jeśli pracujesz w obszarze, w którym potencjalnie możesz spotykać się z kryzysami u innych, to udział w tym projekcie, może być dla Ciebie mocno poszerzające perspektywę.
W każdym miesiącu będziemy zajmować się innym TEAMATEM MIESIĄCA.
Omawiając go, skupimy się na tym byś mógł lub mogła nieco lepiej zrozumieć samego siebie w danym temacie; by spróbować spojrzeć na niego z perspektywy pozytywnej/rozwojowej oraz by móc wykorzystywać nową wiedzę w praktyce i wdrażać je w codzienne życie.

Zapraszam 🙂

Ela Kluska-Łabuz