Projekt „Pozytywnie o Kryzysie” został stworzony z myślą o tym, byśmy:

Jeśli sam doświadczasz kryzysów, jeśli ktoś z twoich bliskich ich doświadcza lub jeśli pracujesz w obszarze, w którym potencjalnie możesz spotykać się z kryzysami u innych, to udział w tym projekcie, może być dla Ciebie mocno poszerzające perspektywę.
W każdym miesiącu będziemy zajmować się innym TEAMATEM MIESIĄCA.
Omawiając go, skupimy się na tym byś mógł lub mogła nieco lepiej zrozumieć samego siebie w danym temacie; by spróbować spojrzeć na niego z perspektywy pozytywnej/rozwojowej oraz by móc wykorzystywać nową wiedzę w praktyce i wdrażać je w codzienne życie.

Przerabiamy 5 modułów tematycznych
Wstęp
Czego się dowiesz:

Moduł I. Kryzys psychologiczny – rozpoznanie
Czego się dowiesz:

Moduł II. Kryzys psychologiczny a stres chroniczny
Czego się dowiesz:

Moduł III. Kryzys psychologiczny a dystymia
Czego się dowiesz:

Moduł IV. Kryzys psychologiczny a depresja/stany depresyjne
Czego się dowiesz:

Moduł V. Podsumowanie i zestawienie najważniejszych różnic
Czego się dowiesz:
W ramach podsumowania całości zestawiamy kryzys – stres chroniczny – dystymię – depresję/stany depresyjne pod względem następujących kryteriów:

Zestawienie najważniejszych różnic zostało zebrane w jednostronicowej tabeli (rodzaj ściągawki)

Materiały, które będą udostępnianie w roku 2023:

„Jak być dobrym wsparciem naturalnym i towarzyszyć w kryzysach naszych bliskich – jednocześnie chroniąc siebie”

„Jak radzić sobie z poczuciem winy w kryzysie oraz na czym miałoby polegać wybaczanie sobie i innym”

„Jak lepiej spać w kryzysie – o tym jak wyrównać swój rytm okołodobowy by lepiej radzić sobie ze stresem i kryzysem”

„Wysoka wrażliwość a doświadczenie kryzysów – o znaczeniu różnić temperamentnych w przeżywaniu
kryzysów”

„Matczyna rana a przeżywanie kryzysów”

„Co to znaczy uprawiać kąpiele leśne i dlaczego to łagodzi symptomy kryzysu – czyli Shinrin You w praktyce”

„Ucieczkowe strategie radzenia sobie z kryzysem – co wartościowego mają do zaproponowania?”

„Narracyjne podejście do kryzysów – czyli jak zmieniać niekorzystne historie, które samym sobie
opowiadamy”

„Złość w kryzysie i jej znacznie dla wprowadzania zmian”

„Kryzysy w relacjach – co o budowaniu relacji mówi nasz styl przywiązania”

„Emocje zapisane w ciele – o kosztach tłumienia emocji w kryzysie i co zrobić by przestać je ponosić”