Nagranie szkolenia dostępne jest w module „Nagranie szkolenia „Pozytywna Odporność Psychiczna”.

W każdej chwili możesz rozszerzyć swój pakiet do poziomu PRO, korzystając z możliwości dopłaty (link są zamieszczone na platformie).