Oto informacje organizacyjne dot. szkolenia on-line:

Informacje dot. certyfikacji znajdziesz w module: „CERTYFIKACJA”