Warunkiem uzyskania certyfikatu „Praktyka Pozytywnej Odporności Psychicznej” jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu on-line sprawdzającego wiedzę.

Test dostępny jest w module „Egzamin testowy”. Składa sie on z 20 pytań (losowanych automatycznie spośród 100). Egzamin zalicza min. 85% odpowiedzi pozytywnych. 

UWAGA 1. Każdy uczestnik szkolenia dopuszczony do certyfikacji może skorzystać z maksymalnie trzech podejść do egzaminu. Kolejne trzy podejścia wymagają zakupu szkolenia po raz kolejny.

UWAGA 2. O pozytywnie zdanym egzaminie należy powiadomić nas e-mailem wysłanym na adres kontakt@iptk.pl (w e-mailu proszę podać adres do wysyłki certyfikatu).