Oto informacje organizacyjne dot. szkolenia on-line: