trwania modułu: 3 h 20 min

Prowadzi: dr Elżbieta Kluska-Łabuz

W trakcie kursu dowiesz się:

– Czym jest osobowość i jakim procesom zmiany podlega na przestrzeni życia

– W jaki sposób kryzysy mogą mieć wpływ na kształtowanie się osobowości człowieka

– Poznasz teorię Wielkiej Piątki opisującej osobowość za pomocą cech jakie charakteryzują człowieka

– Jakie znaczenie ma modelowanie dla kształtowania się osobowości oraz radzenia sobie z kryzysami 

– Poznasz koncepcję wzajemnego determinizmu tłumaczącej sposób funkcjonowania osobowości 

– Co charakteryzuje dojrzałą osobowość i w jaki sposób dążyć do jej osiągniecia 

– Jakie jest współczesne podejście do osobowości i na czym polega integracyjny model osobowości