Proszę o napisanie i przesłanie w formie pliku pdf, eseju na temat: 

Człowiek wobec wyzwań współczesności. Z jakimi kryzysami mierzy się współczesny człowiek (wybierz jeden interesujący Cię kryzys/obszar kryzysu i szeroko go scharakteryzuj) i jaka jest rola coacha kryzysowego w skutecznym radzeniu sobie z tymi kryzysami (wskaż co odróżnia coaching kryzysowy od coachingu tradycyjnego w skutecznym pomaganiu w problemach/kryzysach współczesnego świata).

Aspekty formalne:

UWAGA: Plik z esejem prześlij korzystając z modułu: „Esej wysyłka pliku”
Pliki wysyłane e-mailem nie będą brane pod uwagę!

Po wysyłce eseju proszę o powiadomienie nas o tym wiadomością przesłaną na adres: kontakt@iptk.pl