Kurs dostępny będzie po zakończeniu szkolenia (od dnia 24 kwietnia)