Certyfikowane szkolenie Konsultant Kryzysowy™ w wersji on-line (nagrania video i tekstowe na platformie szkoleniowej) plus – dla uczestników szkolenia w wersji PLUS udział w szkoleniu on-line „na żywo”.

Pamiętaj, że w wersji szkolenia FAST nie musisz czekać na udział w 2-dniowym szkoleniu na żywo, korzystasz tylko z materiałów video i materiałów tekstowych zamieszczonych na platformie szkoleniowej (w tym także pełnego nagrania 2-dniowego szkolenia on-line „na żywo”.