Certyfikowane szkolenie Konsultant Kryzysowy™ w wersji on-line (nagrania video i tekstowe na platformie szkoleniowej) dla absolwentów.