Dziękuję za okazane zaufanie i dołączenie do szkolenia.

Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że postanowiłaś/es kupić mój najnowszy kurs pt: „5 kompetencji psychologicznych, które podnoszą jakość codziennego życia, a jednocześnie chronią przed doświadczaniem kryzysów”.

Cieszę się również na myśl o tym, że przez najbliższe 5 dni będziemy mieli okazję spędzić ze sobą nieco czasu 🙂

W pierwszej lekcji naszego kursu zajmiemy się kompetencją, którą nazwałam postrzeganiem siebie i samoświadomością ja. Kolejne lekcje będziesz otrzymywał/a ode mnie każdego dnia o godzinie 6.00. 

Aby łatwiej było Ci je odszukać, tytuł każdego maila z lekcją będzie zaczynał się od [5 Kompetencji].

Niezwykle ważne podczas tego kursu jest to, abyś wykonywał/a codziennie zadane ćwiczenia. 

Dlatego bardzo proszę Cię, abyś o tym pamiętał/a, ponieważ tylko wtedy udział w kursie przyniesie ci największe korzyści.