Bardzo cieszymy się, że dołączyłeś/aś do naszego grona.

Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące tego jak zorganizowana jest Akademia.

CZAS TRWANIA:

 
SPOSÓB NAUKI:

 
CERTYFIKACJA (informacje ogólne)

 
Warunki certyfikacji

Aby uzyskać certyfikat Kryzysowego Mentora Finansowego należy spełnić poniżesz warunki:

UWAGA 1:  z egzaminu w zakresie Psychologii Kryzysu zwalnia posiadanie certyfikatu Coacha / Mentora Kryzysowego wydanego przez Akademię Coachingu / Mentoringu Kryzysowego lub dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej.

Życzymy Ci owocnej nauki, pogłębiania wiedzy i rozbudzenia pasji i ciekawości, które spowodują, że będziesz najwyższej klasy specjalistą w tym co robisz.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Elżbieta Kluska-Łabuz i Piotr Łabuz
Główni prowadzący Akademię IPTK