Całodniowy webinar, podzielony na 4 części będący spójną całością. Ważne by obejrzeć go w całości. Stanowi on powtórkę całego materiału w odniesieniu do analizy przypadku.

W trakcie webinaru wykorzystywany jest materiał tekstowy: