UWAGA!

Zgodnie z zasadami certyfikacji:

1. jesteś zwolniony z egzaminu PSYCHOLOGIA KRYZYSU, jeśli posiadasz certyfikat Coach/Mentor Kryzysowy (lub zdałeś lub zdałaś egzamin z Psychologii Kryzysu, który jest prowadzony w ramach szkolenia Coach/Mentor Kryzysowy)

2. posiadanie certyfikatu Konsultant Kryzysowy nie zwalnia z egzaminu Psychologia Kryzysu.