W ramach podsumowania całości zestawiamy kryzys – stres chroniczny – dystymię – depresję/stany depresyjne pod względem następujących kryteriów: